suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Samjouren

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

På Mellersta Österbottens centralsjukhus använder man benämningen samjour om jourmottagningen. Med samjour avses en jourmottagning där man vårdar både primärvårdens och specialsjukvårdens jourpatienter. Samjouren är öppen dygnet runt.

0-16-åringar vårdas på basis av bedömning av vårdbehov antingen vid samjouren eller vid barnakuten som är öppen dygnet runt. De som kommer med remiss vårdas alltid vid barnakuten (allvarligt sjuka barn och ungdomar).

I primärvårdens jour sköts jourverksamheten av 1-2 läkare i allmän medicin samt av en jourhavande sjukskötare. I jouren arbetar dessutom en sjukskötare som ansvarar för uppföljningen av patienter samt vårdpersonal som assisterar vid ingrepp och undersökningar.

Vid samjouren verkar utöver läkar- och sjukskötarmottagningar även telefonrådgivning som betjänar dygnet runt. Telefonrådgivningen ger anvisningar för hemvård, bedömer hur brådskande vårdbehovet är och hänvisar patienten till rätt vårdställe.

Vid specialsjukvårdens jour arbetar två jourhavande läkare. Den ena vårdar patienter inom det konservativa blocket (inre medicin, neurologi, lungsjukdomar) och den andra läkaren vårdar patienter inom det kirurgiska blocket. Patienter inom andra specialiteter försöker man vårda under tjänstetid på specialiteternas polikliniker eller genom att konsultera en specialist.

Utöver jourverksamheten i samjouren har sjukhuset en jourhavande barnläkare, gynekolog och anestesiläkare. Till jourtjänsterna hör även beredskapsjour i fråga om specialistläkare i inre medicin, kirurgi, radiologi och psykiatri. Även laboratorietjänsterna är tillgängliga dygnet runt.

Gör så här

Om du bedömmer att du behöver vård för en skada eller en plötslig sjukdom inom ett dygn, ring jourhjälpsnumret 116 117. I nödfall ring 112. Du kan också fylla i en symtombedömning elektroniskt i Omaolo-tjänsten och därifrån få tillförlitlig information om ifall dina symtom kräver behandling av en yrkesutbildad person eller om egenvård räcker. I nödfall ring 112.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 1.6.2022