suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Räddningsverket i Östra Nyland

Säkerhetsutbildning och -kommunikation

  • Tjänst
  • 7 kommuner
  • Offentlig tjänst

Räddningsverken utbildar människor i säkerhetsmedvetande och -färdigheter. Syftet är att styra människor till att bedöma risker och agera rätt vid olyckor och faror.

Räddningsverket i Östra Nyland erbjuder säkerhetsfortbildning i första hand åt

  • personal vid vårdanstalter och inom åldringsvården
  • personal som hör hembesök
  • undervisningspersonal
  • personal inom småbarnspedagogiken.

Räddningsverket erbjuder fortbildning också vid andra tillfällen och för andra målgrupper enligt resurser och överenskommelse. Vi erbjuder även öppna fortbildningar kring allmän brandsäkerhet och förstahandssläckning.

Räddningsverket deltar även i utrymningsövningar i första hand i vårdanstalter, daghem, skolor och andra kommunala institutioner.

Utrymningsövningar omfattar även en fortbildningsandel. Fortbildningen kan vara ett föredrag med säkerhetstema, en brandsäkerhetsfortbildning eller en trygghetspromenad.

Dessutom upplyser räddningsverkets personal samt halvordinarie brandkårers och avtalsbrandkårers aktiva publiken vid olika tillställningar och evenemang.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Räddningsverken utbildar människor i säkerhetsmedvetande och -färdigheter. Syftet med utbildningen är att styra människor till att bedöma risker och agera rätt vid olyckor och faror. Säkerhetsutbildningar kan produceras på beställning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRäddningsverket i Östra Nyland
Ansvarig för tjänstenRäddningsverket i Östra Nyland
Område Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Räddningsverket i Östra Nyland
Uppdaterad: 7.9.2020