suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Österbottens räddningsverk

Säkerhetskommunikation och -utbildning

  • Tjänst
  • 12 kommuner
  • Offentlig tjänst

Målet för säkerhetskommunikationen är att människor och samfund på egen hand i sin egen miljö klarar av att förebygga bränder och andra olyckor i sin dagliga verksamhet. I första hand är det var och en själv som har ansvar för att sköta om egen säkerhet och säkerheten i närmiljön.

Räddningsverket riktar upplysning och rådgivning (säkerhetskommunikation) på basis av riskbedömning och års planering. Säkerhetskommunikation görs även i form av egenkontroll och i samband med tillsyn.

Österbottens räddningsverk producerar avgiftsfri säkerhetsutbildning till målgrupper som räddningsverket bestämt.

Gör så här

Om ditt ärende berör utbildning för andra målgrupper än de som nämndes ovan kan du sända ett meddelande till adressen pohjanmaanpelastuslaitos(at)vaasa.fi

För vem och på vilka villkor

Målgrupper år 2020:

• Förskolebarn

• Fjärdeklassister

• Åttondeklassister

• Studerande på andra stadiet

• Aktörer som arbetar med specialgrupper och barn.

Specialgrupper är bl.a. invandrare, åldringar, utvecklingsstörda och rehabilitering av mental hälsa och missbrukare.

I mån av möjlighet erbjuds även utbildning för allmännyttiga föreningar och sammanslutningar och husbolag.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Räddningsverken utbildar människor i säkerhetsmedvetande och -färdigheter. Syftet med utbildningen är att styra människor till att bedöma risker och agera rätt vid olyckor och faror. Säkerhetsutbildningar kan produceras på beställning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÖsterbottens räddningsverk
Ansvarig för tjänstenÖsterbottens räddningsverk
Område Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Malax, Närpes, Nykarleby, Pedersöre, Storkyro, Vasa, Vörå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Österbottens räddningsverk
Uppdaterad: 11.5.2020