suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Responstjänst

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Via responstjänsten kan du ge ris och rosor samt utvecklingsförslag gällande Åbo stads tjänster, verk-samhet och beslutsfattande. Varje respons är till nytta i utvecklandet av våra tjänster till att bli ännu bättre, samtidigt samlas information om de frågor som mest sysselsätter invånarna. Responstjänsten fungerar via webbtjänst. Direkt adress är www.turku.fi/palaute

Responstjänsten fungerar på fi ...

För vem och på vilka villkor

Feedback gällande gator, parker och andra allmänna områden

Servicen tillhandahålls av

Åbo stad

Ansvarig för tjänsten

Åbo stad
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 21.2.2023