suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Reseersättningar för bibliotek

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Målet med den internationella verksamheten är att utvidga bibliotekspersonalens internationella förbindelser och nätverk. Syftet är även att förbättra personalens möjligheter att delta i internationella möten och utbildningar både i hemlandet och utomlands.

Personalen vid allmänna bibliotek kan ansöka om reseersättning hos regionförvaltningsverket till biblioteksbranschens internationella möten eller utbildningar som ordnas i hemlandet eller utomlands. För detta syfte beviljar undervisnings- och kulturministeriet ett separat anslag som regionförvaltningsverken kan använda.

Ansökningstiden är inte begränsad. Det är alltid biblioteket som är sökande och ansökan undertecknas av en person med namnteckningsrätt. Reseersättningarna förutsätter även kommunens egna finansiering.

Biblioteken skickar in en redovisning och en fritt formulerad reserapport till regionförvaltningsverket inom en månad från resan.

Gör så här

Använd ansökningsblanketten Ansökan för att få reseersättning för biblioteksbranschens internationella möte eller utbildning. Gör ansökan med blanketten, skriv ut och underteckna den. Skicka in blanketten till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i ditt område. Du kan skicka in ansökan antingen per e-post eller som brev. Om du skickar in ansökan per e-post ska du skanna den undertecknade ansökningsblanketten som bilaga. Bifoga mötets eller evenemangets program som bilaga till ansökan.

Skicka in redovisningen och den fritt formulerade reserapporten till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i ditt område inom en månad från resan. Du kan skicka in redovisningen antingen per e-post eller som brev. Om du skickar den per e-post ska du skanna den undertecknade redovisningsblanketten som en egen fil.

Använd blanketten "Redovisning över de allmänna bibliotekens internationella möte/utbildning" för redovisningen.

För vem och på vilka villkor

Det är kommunen eller det kommunala biblioteket som ansöker om understödet.

Reseersättningarna förutsätter även kommunens egna finansiering. Understödet kan täcka högst 80 procent av de sökta resekostnaderna.

Det beviljade understödet ska användas under tidpunkten för mötet eller utbildningen i fråga.

Ansökningstiden pågår ständigt. Biblioteken skickar in en redovisning och en fritt formulerad reserapport till regionförvaltningsverket inom en månad från resan.

Regionförvaltningsverken behandlar reseersättningsansökarna inom den tidsplan som biblioteket ansöker om reseersättningar. Regionförvaltningsverken fattar beslut om understöd innan mötets eller utbildningens tidpunkt.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenAluehallintovirasto
Servicen tillhandahålls avAluehallintovirasto
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 19.9.2019