suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Rekrytering av arbetstagare i Europa

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

EURES-tjänsten (European Employment Services) hjälper dig när du vill rekrytera arbetstagare från EU/EES-länderna. TE-byråns EURES-experter ger råd och hjälper dig med att planera och genomföra rekryteringen, hitta ett lämpligt rekryteringsland samt starta rekryteringen tillsammans med rekryteringslandets EURES-tjänst. EURES-experterna kan svara på frågor angående arbetsplatsannonsen, ta emot ansökningar på dina vägnar samt göra förhandsgallringen tillsammans med dig. Därtill kan EURES ordna en intervju eller ett infotillfälle utomlands, delta i evenemang och handleda utländska arbetstagare angående flyttande och det finländska arbetslivet.

EURES-tjänsten ordnar online- och onsite-rekryteringsevenemang i hemlandet och EU/ESS-länderna. Arbetsgivare kan delta i dessa själv eller låta EURES-experten marknadsföra arbetsplatsen.

Som stöd till den europeiska rekryteringen finns också EURES-portalen, på vars arbetsplatssida man kan utlysa lediga arbetsplatser och arbetsgivare kan läsa arbetstagares meritförteckningar. Utöver detta kan en arbetsplatsannons publiceras på de olika ländernas nationella arbetsplatssidor.

Angående rekryteringar erbjuds stödtjänster, t.ex. Ditt första Euresjobb -stödet. För organisationer erbjuds också gemensamt finansierade utbildningar och träningar.

Gör så här

Kontakta TE-byrån i ditt eget område eller TE-byråns EURES-expert. EURES-experten ger dig ytterligare information om att starta rekryteringen, du kan komma överens om att delta i rekryteringsevenemang, du får ytterligare information om att utnyttja EURES-portalen samt anvisningar för stödtjänster för rekryteringen, träningar och utbildningar.

För vem och på vilka villkor

Alla företag och andra organisationer som inte har hittat lämpliga arbetstagare i Finland eller vill ta emot stödtjänster för rekrytering slipper i EURES-tjänstens krets. Information om förutsättningarna för Ditt första Euresjobb -stöden hittas på TE-tjänsternas webbplats, i EURES-avsnittet.

Tjänsten är avgiftsfri.

Information om förutsättningarna för arbetsplatsfinska eller arbetsplatssvenska och den internationella arbetsgemenskapsträningen, och företagets/organisationens betalningsandel hittas på TE-tjänsternas webbplats i avsnittet Utveckling av en internationell arbetsgemenskap.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerNylands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 24.3.2020