suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Rekrytering av arbetstagare

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Arbets- och näringsbyråerna och kommunförsöken erbjuder företag och arbetsgivare rådgivning i anslutning till tillsättandet av lediga arbetsplatser samt information om arbetssökande inom branschen och om arbetsmarknadsläget. Rekryteringsexperterna hjälper dig att hitta rätt person till din arbetsplats. Arbets- och näringsbyråerna och kommunförsöken beviljar också olika stöd då den anställda arbets ...

Gör så här

Du kan publicera en arbetsplatsannons på Jobbmarknaden när du har loggat in i tjänsten med nätbankskoder eller mobilcertifikat. När du skapar en arbetsplatsannons föreslår Jobbmarknaden lämpliga arbetssökande för platsen.

Du kan också anmäla en ledig arbetsplats med en webblankett. En anmälan som kommit in under veckoslut eller helg handläggs först nästa vardag.

I webbtjänsten Mina e-tjänster för företag och arbetsgivare kan du bläddra bland pågående arbetskraftsutbildningar eller lämna en kontaktbegäran till arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket.

Allmän rådgivning om rekrytering av arbetstagare får du från AN-tjänsternas rådgivningstjänst för företags- och arbetsgivarkunder.

För vem och på vilka villkor

De avgiftsfria rekryteringstjänsterna kan användas av alla företag eller andra organisationer som rekryterar arbetstagare i Finland samt privata personer som är arbetsgivare.

Inloggning i Mina e-tjänster för företag och arbetsgivare förutsätter stark autentisering.

En ledig arbetsplats kan också anmälas utan identifiering.

Servicen tillhandahålls av

Arbets- och näringsbyrån

Andra ansvariga organisationer

Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå

Ansvarig för tjänsten

Arbets- och näringsbyrån
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 9.8.2023