suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Rekrytering av arbetstagare

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Te-byrån erbjuder rekryteringsrådgivning om att fylla en ledig arbetsplats för företag och arbetsgivare samt information om arbetstagare och arbetsmarknadssituationen i branschen. Experter inom rekrytering hjälper med att hitta rätt person till arbetet. TE-byrån beviljar också utifrån ansökan olika stöd då den anställda arbetstagaren är arbetslös.

Du kan välja bland flera olika nättjänster och metoder för att hitta arbetstagare.

 • Publicera din arbetsannons i TE-tjänsternas Lediga jobb-söktjänst.
 • Tilldela Te-byrån uppgiften att från TE-tjänsternas kundregister söka fram och presentera för dig den mängd sökande du vill och som uppfyller sökkriterierna.
 • Arrangera rekryteringstillfällen tillsammans med TE-byrån.
 • Sök efter lämplig arbetstagare bland de arbetstagare som för närvarande är i arbetskraftsutbildning för att utveckla sina kunnande. Bläddra bland utbildningar som har inletts. Utbildaren ger dig ytterligare information om bl.a. utbildningsprogrammets innehåll och mål, tidtabeller och förverkligandet av inlärning i arbete.

TE-byrån erbjuder arbete till arbetssökande vars yrkeskompetens motsvarar arbetets krav. Arbetserbjudandena är förpliktande för arbetssökanden.

Gör så här

Du kan publicera arbetsannonsen:

 • Genom att logga in företagets eller arbetstagarens e-tjänstkanal eller genom att utarbeta en anmälan enligt tjänstens anvisningar. Anmälan publiceras direkt i TE-byråns Lediga arbetsplatser-söktjänst. Tjänsten söker automatiskt lämpliga arbetstagare för uppgiften samt visar arbetserbjudanden för arbetsplatsen.
 • Genom en anmälan per telefon till TE-byrån.
 • Genom att anmäla den lediga arbetsplatsen med webblanketten. En anmälan som kommit in under veckoslut eller helg handläggs först nästa vardag.

I företagets eller arbetstagarens e-tjänstkanal kan du också

 • söka arbetssökande som publicerat sina CV:n och beställa nya anmälningar på personer lämpliga för arbetet till din e-post
 • bläddra bland arbetskraftsutbildningar som har inletts
 • lämna ett kontaktbegäran till TE-byrån.

Ring TE-byrån om du behöver rådgivning i rekrytering eller användarkoder för avtalsarbetsgivare.

Allmän rådgivning om att rekrytera arbetstagare samt användning av nättjänstkanaler angående rekrytering fås också i FöretagFinlands telefontjänst.

För vem och på vilka villkor

De avgiftsfria rekryteringstjänsterna kan användas av alla företag eller andra organisationer som rekryterar arbetstagare i Finland samt privata personer som är arbetsgivare.

För att logga in i företagets eller arbetstagarens e-tjänstkanal krävs stark identifiering antingen med en Katso-kod, som fås från skatteförvaltningen eller med en användarkod för avtalsarbetsgivare som TE-byrån beviljat.

En ledig arbetsplats kan också anmälas utan identifiering.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenTyö- ja elinkeinotoimisto
Andra ansvariga organisationerPohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
Servicen tillhandahålls avTyö- ja elinkeinotoimisto
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språksvenska, finska, engelska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 27.3.2019