suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Rehabiliteringsundersökningar

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Enheten för rehabiliteringsundersökningar är en del av Fysiatriska enheten och samarbetar med Smärtrehabiliteringen och Fysiatriska polikliniken.

Vad gör vi?

Ifall ditt problem inte kan skötas enbart med poliklinisk rehabilitering, övervägs intensivare rehabiliteringsmöjligheter i form av en tre dagars rehabiliteringsutredning och vid behov fortsätter rehabiliteringen under ett år i fyra perioder, tre dagar var.

Rehabiliteringsutredning i team

Rehabiliteringsutredningarna som vi gör i team syftar till att få en så bra helhetsbild av ditt problem som möjligt.

Teamet består av rehabiliteringsläkare/fysiater, psykolog, socialarbetare, sjukskötare samt fysioterapeut och konditionsskötare. Vid behov gör även ergoterapeuten utredningar. Ytterligare psykolog- och psykiaterutredningar gör vi också vid behov.

Vid teamutredningen möter du enskilt varje teammedlem som gör en bedömning utifrån sin professionella synvinkel. Teamet jobbar tätt tillsammans och har gemensamma diskussioner. Tillsammans med dig gör vi upp en behandlingsplan för att uppnå dina mål.

Den tre dagar långa utredningsperioden börjar alltid en måndag kl. 8 eller onsdag kl. 11. Då du deltar i utredningsperioden finns möjlighet till övernattning på patienthotell.

Tre dagars utredningsperiod innehåller bl.a.

  • individuell utredning/intervju hos samtliga teammedlemmar
  • UKK-konditionstest (gångtest)
  • introduktion i avslappningsteknik, stabilitetsträning och bassängträning
  • målsättningsdiskussion med patienten
  • uppläggning av rehabiliteringsplan
  • utskrivning av nödvändiga intyg

Smärtstödsperiod

En smärtstödsperiod hos oss föregås av en tre dagars rehabiliteringsutredning om behov av medicinsk/yrkesinriktad rehabilitering/arbetsförmågeutredning.

Det tre dagar långa smärtstödet (som återkommer fyra gånger i året), syftar till att stärka dina färdigheter att hantera din problemställning. Långvarig smärta ger ofta negativa konsekvenser på de flesta livsområden. Smärtan påverkar dina aktiviteter, förändrar dina livsroller och påverkar livskvaliteten.

Smärtans konsekvenser, i form av inaktivitet och förlorade förmågor, kan bidra till att smärtan upplevs som ännu värre. Vid rehabiliteringen fokuseras därför, utöver den rent fysiska behandlingen och träningen, också på att du skall lära dig mera om smärtmekanismerna i ditt fall och hur du kan påverka dessa.

Rehabiliteringsprogrammet är schemalagt och uppbyggt kring gruppaktivitet, som kompletteras av individuella kontakter.

Gör så här

Deltagaren sätter tillsammans med rehabiliteringsteamet upp individuella mål för perioden. Detta underlättas om du på förhand tänker igenom dina mål och olika vägar att nå dit.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 29.7.2020