suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Rehabiliteringsundersökning

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Vid Mellersta Österbottens centralsjukhus är rehabiliteringsundersökningarna poliklinisk verksamhet. Innehållet bestäms enligt klientens behov och på basis av beställarens begäran. En rehabiliteringsundersökning innefattar en bedömning av experter om en klients arbets- och funktionsförmåga, förutsättningar för rehabilitering och resurser.

Målet är att utarbeta en yrkesinriktad och medicinsk rehabiliteringsplan tillsammans med rehabiliteringsundersökningens arbetsgrupp, klienten och klientens närståendenätverk. Sakkunniga i arbetsgruppen är en läkare, en socialarbetare, en fysioterapeut, en ergoterapeut och en psykolog. Vid behov konsulteras olika specialiteter.


Gör så här

Klienter kommer till rehabiliteringsundersökning med remiss från en läkare inom specialsjukvården, en hälsocentralläkare, en företagsläkare eller en läkare på privat läkarmottagning.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite