suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård

Rehabiliteringskoordinator

  • Tjänst
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Rehabiliteringskoordinatorn har hand om helhetsbilden av ditt vårdbehov och koordinerar olika vård- och rehabiliteringsinsatser. Rehabiliteringskoordinatorn fungerar som kontaktperson mellan dig och olika instanser. Koordinatorn följer med din rehabiliteringsprocess, handleder dig i egenvård och styr vid behov dig till nödvändiga stödfunktioner. Målet är att förbättra din funktions- och arbetsförmåga, självkännedom och livskontroll. Du kommer i kontakt med rehabiliteringskoordinatorn när du har olika psykosociala problem och behöver stöd i rehabiliteringen.

Gör så här

Rehabiliteringskoordinatorns kontaktuppgifter hittar du via servicekanalen hemsida. Du kan också få kontaktuppgifter per telefon via psykosociala enhetens växel eller via samarbetspartners. Till rehabiliteringskoordinatorn behövs ingen remiss. Du kan själv ta kontakt med rehabiliteringskoordinatorn om du vill veta mer om olika tjänster. En anhörig eller vårdpersonal kan också inleda kontakten med rehabiliteringskoordinatorn.

För vem och på vilka villkor

Tjänsterna erbjuds vuxna personer och är kostnadsfria. Rehabiliteringskoordinatorn riktar sig till dig som fyllt 18 år och är klient vid K5:s psykosociala enhet. Rehabiliteringskoordinatorn finns till för hela samkommunens område och det praktiska arbetet sker i samtliga medlemskommuner (Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes).

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Ansvarig för tjänstenKust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Område Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Uppdaterad: 29.6.2021