suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Rehabiliteringshandledning

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Rehabiliteringshandledning innebär helhetsinriktad handledning, informering, rådgivning och aktivering samt stöd för klienten och hens familj eller närmiljö när en sjukdom eller skada påverkar vardagen. I rehabiliteringshandledning samarbetar man för att hitta de tjänster som lämpar sig för klientens eget behov och hens livssituation.

Centrala områden i rehabiliteringshandledning är:

  • kartläggning av klientens helhetssituation
  • bedömning av funktions- och arbetsförmåga
  • planering och uppföljning
  • individuell bedömning av servicebehov och samordning av tjänster
  • handledning och rådgivning som stöder rehabilitering

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Alla som behöver rehabilitering har rätt att få information om olika rehabiliteringsmöjligheter och få tillgång till dem. För att rehabiliteringen ska komma igång och framskrida på önskat sätt kan personen delta i rehabiliteringshandledning. Målet med rehabiliteringshandledningen är att främja rehabiliteringens effekt i personens egen livsmiljö. På så sätt lär sig personen att leva med sin sjukdom eller sitt handikapp och få en smidig vardag och ett meningsfullt liv.

Vid rehabiliteringshandledning bedöms personens funktionsförmåga, förmåga att klara sig och livskompetens individuellt och helhetsmässigt i personens egen vardag. Med hjälp av bedömningen utreds hurdan rehabilitering och vilka tjänster personen skulle behöva.

Rehabiliteringshandledningen kan omfatta åtgärder som underlättar en persons övergång till arbetslivet, såsom arbetshandledning. Rehabiliteringshandledningen ger vid behov också hjälp med att kartlägga förmånerna under rehabiliteringen och ansöka om dem. Rehabiliteringshandledningen erbjuder dessutom praktisk information om sjukdomen eller skadan i fråga samt handledning i användningen av de hjälpmedel som behövs. Rehabiliteringshandledaren stöder och hjälper personen till exempel vid möten med andra instanser och vid planeringen av själva rehabiliteringen.

Rehabiliteringshandledning ordnas av bl.a. kommuner, sjukhus, FPA, TE-tjänster, försäkringsbolag, stiftelser och organisationer samt privata serviceleverantörer.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 9.5.2020