suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Rehabiliteringshandledning för personer med funktionsnedsättning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Rehabiliteringshandledningen är avsedd för familjer med ett barn med utvecklingsstörning eller autism.

Ett specialomsorgsbeslut fattas om rehabiliteringshandledning för personer med utvecklingsstörning.

En individuell plan för rehabiliteringen görs för klienten, och utgående från den söker klienten handledning av en socialarbetare inom handikappservicen. Handledningen är avgiftsfri för familjerna.

Gör så här

Förfrågningar från rehabiliteringshandledaren.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rehabiliteringshandledning är rådgivning som syftar till att förbättra personens möjligheter till ett självständigt liv. Vid rehabiliteringshandledningen söker klienten och handledaren lösningar på praktiska frågor för en smidig vardag.

Rehabiliteringshandledning kan även ges klientens närstående. Handledning för närstående kan komma ifråga till exempel om ett handikappat barn förds i familjen eller en familjemedlem plötsligt blir handikappad.

Lag om service och stöd på grund av handikapp

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 3.9.2020