suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Rehabiliteringshandledning för personer med funktionsnedsättning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Rehabiliteringshandledningen är avsedd för familjer med ett barn med utvecklingsstörning eller autism.

Ett specialomsorgsbeslut fattas om rehabiliteringshandledning för personer med utvecklingsstörning.

En individuell plan för rehabiliteringen görs för klienten, och utgående från den söker klienten handledning av en socialarbetare inom handikappservicen. Handledningen är avgiftsfri för familjern ...

Gör så här

Förfrågningar från rehabiliteringshandledaren.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Under rehabiliteringshandledningen bedömer handledaren rehabiliteringsklientens funktionsförmåga, förmåga att klara sig och livskompetens i rehabiliteringsklientens egen vardag och livsmiljö. Rehabiliteringshandledaren utreder genom bedömning hurdan rehabilitering och hurdana tjänster rehabiliteringsklienten behöver. I rehabiliteringshandledningen kan man också hjälpa rehabiliteringsklienten att övergå till arbetslivet till exempel med hjälp av arbetshandledning.

Rehabiliteringsklienten får vid behov information om vilka förmåner som hen kan få samt hjälp med att ansöka om dem. Dessutom får rehabiliteringsklienten praktisk information om sin sjukdom eller skada samt handledning i användningen av nödvändiga hjälpmedel. Rehabiliteringshandledaren stöder och hjälper rehabiliteringsklienten även till exempel vid möten med andra instanser och vid planeringen av rehabiliteringen.

Syftet med rehabiliteringshandledningen är att säkerställa att rehabiliteringen stöder rehabiliteringsklienten att klara sig i vardagen. Målet är att rehabiliteringsklienten ska ha en smidig vardag och kunna leva ett meningsfullt liv.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 9.12.2022