suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Rehabiliteringshandledning för personer med funktionsnedsättning

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst
Område Sjundeå
Tillgängliga språk finska, svenska

Rehabiliteringshandledning för personer med funktionsnedsättning erbjuds inte endast av kommunen; det fås också vid sjukhus, polikliniker och i andra organisatioenr som producerar service för personer med funktionsnedsättning.


Gör så här

Kontakta Sjundeå kommuns socialkansli under telefontid.


För vem och på vilka villkor

Servicen är öppen för alla personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rehabiliteringshandledning är rådgivning som syftar till att förbättra personens möjligheter till ett självständigt liv. Vid rehabiliteringshandledningen söker klienten och handledaren lösningar på praktiska frågor för en smidig vardag.

Rehabiliteringshandledning kan även ges klientens närstående. Handledning för närstående kan komma ifråga till exempel om ett handikappat barn förds i familjen eller en familjemedlem plötsligt blir handikappad.

Lag om service och stöd på grund av handikapp

Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Lagen om service och stöd på grund av handikapp


Servicen tillhandahålls av: 
Sjundeå kommun