suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Rehabiliteringshandledning för personer med funktionsnedsättning

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Rehabiliteringshandledning är stöd, handledning och rådgivning för en klient och klientens närmiljö i en förändrad livssituation. I rehabiliteringshandledning söker man genom samarbete tjänster som passar in i den egna livssituationen och som svarar mot behovet.

Gör så här

Klienterna kan komma för handledning i fråga om vård eller uppföljning med eller utan remiss efter att klienten själv, en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården, en annan yrkesutbildad eller en närstående kontaktat tjänsten.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri för klienten.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rehabiliteringshandledning är rådgivning som syftar till att förbättra personens möjligheter till ett självständigt liv. Vid rehabiliteringshandledningen söker klienten och handledaren lösningar på praktiska frågor för en smidig vardag.

Rehabiliteringshandledning kan även ges klientens närstående. Handledning för närstående kan komma ifråga till exempel om ett handikappat barn förds i familjen eller en familjemedlem plötsligt blir handikappad.

Lag om service och stöd på grund av handikapp

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 5.5.2020