suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Rehabilitering

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Med hjälp av rehabilitering förbättras eller upprätthålls klientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Till rehabiliteringen kommer man i allmänhet med hänvisning från någon yrkesperson inom hälsovården.

För vem och på vilka villkor

Barn hänvisas oftast till rehabilitering via rådgivningen eller specialomsorgsdistriktet (utvecklingsstörda) och vuxna med läkarremiss.

Om oro väcks om barnets utveckling eller tillväxt, är rådgivningen eller läkarmottagningen en naturlig första kontakt.

Barn hänvisas oftast till rehabilitering via rådgivningen eller specialomsorgsdistriktet (utvecklingsstörda) och vuxna med läkarremiss. Remiss kan skrivas av rådgivningens eller skolans hälsovårdare, eller av läkare.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 18.6.2020