suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Rehabilitering för krigsveteraner

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Krigsveteransrehabilitering kan enligt lagen fås av veteraner som fått frontsoldats-, fronttjänst- eller fronttecken. Även veteranernas makar kan ansöka om rehabilitering samtidigt som veteranen.

Till veteranrehabilitering ansöks med läkarremiss eller genom kontakt direkt till den rehabiliteringssekreterare.

Till rehabiliteringen kan veteranen själv söka eller en anhörig samt en yrkesperson inom hälsovården. Till veteranrehabilitering kan ansökan göras året runt.

Gör så här

Till veteranrehabiliteringen söks med läkarens remiss eller genom att direkt ta kontakt med rehabiliteringssekreteraren.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Frontveteraner är berättigade till rehabilitering. Frontveteraner är personer som deltagit i de finländska krigen åren 1939–1945 och som tilldelats frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken. Rehabiliteringsförmånen gäller inte personer som deltagit i krishanteringsuppgifter utomlands.

En frontveteran kan få rehabilitering vid en rehabiliteringsinrättning, en fysikalisk vårdinrättning, ett spa eller ett brödrahem. Rehabilitering kan fås under en längre tid på en inrättning eller kortvarigt i form av en dagstjänst eller öppenvårdstjänst. Det är också möjligt att vårdgivaren ordnar tjänsten hemma hos den som rehabiliteras.

Veteranens hälsotillstånd och funktionsförmåga påverkar rehabiliteringens längd. En frontveterans make kan delta i dag- och institutionsrehabilitering tillsammans med veteranen. Hälsocentralen ger råd i hur man ansöker om rehabilitering.

Lag om rehabilitering av frontveteraner

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 3.9.2020