suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Rehabilitering för krigsveteraner

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Frontveteraner är berättigade till rehabilitering och till stödtjänster inom öppenvården. En frontveteran kan få rehabilitering vid en rehabiliteringsinrättning, en fysikalisk vårdinrättning, ett spa eller ett brödrahem. Rehabilitering kan fås under en längre tid på en inrättning eller kortvarigt i form av en dagstjänst eller öppenvårdstjänst. Det är också möjligt att vårdgivaren ordnar tjänsten hemma hos den som rehabiliteras. Eventuella sjukdomar eller skador inverkar på rehabiliteringens längd. En frontveterans äkta maka kan delta i rehabilitering som ges vid en inrättning. Veteranernas kontaktperson handleder vid behov i ifyllandet av ansökan.

Utöver rehabilitering erbjuder Sjundeå kommun följande stödtjänster inom öppenvården: stöd för boende hemma, ersättning för glasögon, fotvårdm städ- och fastighetsservice, motionstjänster, lunchsedlar, stöd för tandvård, avgiftsfria besök vid hälsovårdscentral eller poliklinik samt reaparationshjälp.

Gör så här

Kontakta veteranernas kontaktperson för att få mer information om service för krigsveteraner. Telefonnummer: 050 386 0831.

För vem och på vilka villkor

Frontveteraner är personer som deltagit i de finländska krigen åren 1939–1945 och som tilldelats frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken. Rehabiliteringsförmånen gäller inte personer som deltagit i krishanteringsuppgifter utomlands.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om rehabilitering av frontveteraner

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 26.8.2019