suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Rehabiliterande dagverksamhet

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Syftet med den rehabiliterande dagverksamheten är att stöda äldre personer, minnessjuka samt klienter som lider av mentala eller missbrukarproblem att bo hemma. Verksamheten grundar sig på bedömningen av klientens resurser och på verksamhet som främjar rehabiliterandet och det sociala umgänget.

Verksamheten är förebyggande och stöder rehabiliteringen samt främjar den mentala vitaliteten och de sociala förhållandena. Verksamheten grundar sig på upprätthållandet av klientens egna resurser och funktionsförmåga samt strävar efter att trygga boendet hemma så länge som möjligt. Den rehabiliterande dagverksamheten utgår från kunderna och varje kund beaktas som en individ.

För vem och på vilka villkor

Man kan delta i dagverksamheten med en intern remiss och/eller utgående från ett beslut av SAS-arbetsgruppen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Avgiften för den rehabiliterande dagverksamheten består av en måltidsavgift, en transportavgift och an en grundavgift för verksamheten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster f

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 13.2.2020