suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Rehabiliterande arbetsverksamhet

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte förbättrar livskontrollen och ger dig bättre möjligheter att hitta arbete. Verksamheten är avsedd för personer som har varit arbetslösa en längre tid.

Genom att delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan du bygga dig en stig mot den öppna arbetsmarknaden. Det är inte fråga om ett arbetsförhållande, utan målet kan till exempel vara att du vänjer dig ...

Gör så här

Funktionärerna hos TE-byrån och kommunen utarbetar en aktiveringsplan med dig. I planen kommen man överens om arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte och vad ingår i den.

Boka en tid hos TE-byrån och hör dig för om aktiveringsplanen och arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte.

För vem och på vilka villkor

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är avsedd för personer som har varit utanför arbetsmarknaden en längre tid. Verksamheten har som syfte att förbättra deltagarnas möjligheter att hitta arbete eller studieplats.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Man kan delta i rehabiliterande arbetsverksamhet om man länge varit borta från arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet eller av någon annan orsak. Syftet med verksamheten är att:

  • förbättra deltagarnas möjligheter till sysselsättning eller utbildning
  • stärka deltagarnas arbets- och funktionsförmåga
  • förbättra deltagarnas vardags- och livskompetens.

Deltagarna står inte i arbets- eller tjänsteförhållande till den som ordnar verksamheten. Deltagaren får en daglig ersättning för arbetsverksamheten. Myndigheterna utarbetar tillsammans med deltagaren en aktiveringsplan, vars genomförande följs upp.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Andra ansvariga organisationer

Nylands arbets- och näringsbyrå

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 21.10.2022