suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pedersöre kommun

Rehabiliterande arbetsverksamhet

  • Tjänst
  • Pedersöre
  • Offentlig tjänst
Område Pedersöre
Tillgängliga språk finska, svenska

Du är berättigad till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte om du har varit arbetslös en lång tid eller om du på annat sätt befinner dig i en svår situation på arbetsmarknaden. Syftet med arbetsverksamheten är att förbättra din arbets- och verksamhetsförmåga och stärka din livskompetens.

Kommunen gör tillsammans med dig och med arbets- och näringsbyrån upp en aktiveringsplan, där det skrivs in vilka typer av tjänster du behöver.

Rehabiliterande arbetsverksamhet kan ordnas i kommunens egna enheter eller hos föreningar, stiftelser och församlingar.

Rehabiliterande arbetsverksamhet är inget arbetsförhållande, dvs. den ger inte rätt till pension och arbetsvillkoret uppfylls inte. Du är arbetssökande under den tid du deltar i rehabiliterande arbetsverksamhet.


Gör så här

Tilläggsuppgifter om arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte ger Pedersöre kommuns sysselsättningskoordinator.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rehabiliterande arbetsverksamhet är avsedd för personer som på grund av arbetslöshet eller andra orsaker har varit utanför arbetsmarknaden under lång tid. Syftet med verksamheten är att förbättra deltagarnas sysselsättnings- eller utbildningsmöjligheter.

Rehabiliterande arbetsverksamhet stärker deltagarnas arbets- och funktionsförmåga samt vardags- och livskompetens. Deltagarna står inte i arbets- eller tjänsteförhållande till den som ordnar verksamheten. Deltagaren får en daglig ersättning för arbetsverksamheten. Den kommunala myndigheten gör tillsammans med deltagaren upp en aktiveringsplan som följs upp.

Kommunen ordnar verksamheten i samarbete med arbets- och näringsministeriet.

Lag om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte


Servicen tillhandahålls av: 
Pedersöre kommun