suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Registrering som kommersiell fiskare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Endast en fiskare som registrerat sig som kommersiell fiskare får sälja sin fångst. Fiskare som inte registrerat sig som kommersiella fiskare får ändå tillfälligt sälja små mängder fisk och kräftor direkt till konsumenten.

Registreringen som kommersiell fiskare är i kraft i högst tre (3) år åt gången. Om en kommersiell fiskare ämnar att fortsätta kommersiellt fiske efter att registreringen gått ut bör han eller hon meddela NTM-centralen om fortsatt registrering.

Gör så här

Fyll i den utskrivbara blanketten och skicka in den med erforderliga dokument till registratorskontoret vid Egentliga Finlands NTM-central som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett. Ansökan kan även postas till registratorskontoret vid Egentliga Finlands NTM-central (kontaktinformation finns i blanketten).

För vem och på vilka villkor

Fysiska och juridiska personer som bor eller vistas i ett område som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och fiskar i Finland eller Finlands ekonomiska zon kan registrera sig som kommersiella fiskare.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Registreringen är avgiftsbelagd, prisuppgifterna finns på nätsidorna: Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer.


Giltighetstid

Registreringen som kommersiell fiskare är i kraft i högst tre (3) år åt gången,

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Österbotten
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 13.5.2022