suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Registrering av begränsning av besittningsrätt till aktielägenhet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Kan ansökas fr.o.m. 1.5.2019.

Med begränsning av besittningsrätt avses att ägaren av aktielägenheten varken får överlåta lägenheten eller ansöka om registrering av pantsättning utan samtycke av innehavaren av nyttjanderätt. Sådan nyttjanderätt kan registreras för aktielägenheten på ansökan av rättsinnehavaren eller i vissa situationer även å tjänstens vägnar.

Sådana begränsningar kan gälla till exempel sådan nyttjanderätt till lägenheten som baserar sig på testamente eller den efterlevande makens rätt att besitta lägenheten.

Begränsningen av besittningsrätt till aktielägenhet registreras i det offentliga bostadsdatasystemet. Därefter visas uppgiften om begränsningen i aktielägenhetsutskriften.

Gör så här

Skicka ansökan inklusive bilagorna per e-post eller post eller lämna in dem på Lantmäteriverkets kundserviceställe.

För vem och på vilka villkor

Du kan ansöka om registrering av begränsning av besittningsrätt, om äganderätten till aktielägenheten är registrerad i elektroniskt format.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Prisuppgifter finns i Lantmäteriverkets prislista, https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/information-om-lantmateriverket/prislista

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 9.6.2020