suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Regional museiverksamhet

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Åbo museicentral fungerar som Egentliga Finlands landskapsmuseum. Landskapsmuseet erbjuder information, rådgivning och sakkunnigtjänster för lokalmuseer, myndigheter och privatpersoner. Vidare forskar, dokumenterar och inventerar Egentliga Finlands landskapsmuseum kulturmiljöer, byggnadsarv och arkeologiskt kulturarv i landskapet, samt ger råd i vård och reparation av gamla byggnader och kulturmiljöer. Arbetet utförs i samarbete med Museiverket.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 15.1.2020