suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rättsgenetisk faderskapsundersökning på beställning eller förordnande av en myndighet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En rättsgenetisk faderskapsundersökning (DNA-undersökning) görs när det råder oklarhet eller osäkerhet om det biologiska faderskapet. Barnatillsyningsmannen ska beställa undersökningen i samband med faderskapsutredningen, om den eventuella fadern begär det eller barnatillsyningsmannen anser undersökningen nödvändig. En rättsgenetisk faderskapsundersökning ska också beställas i situationer där hand ...

Gör så här

THL:s rättsgenetikteam skickar på begäran provtagningsutrustning och försändelsekuvert för proverna samt anvisningar om provtagningen. Det primära provet i en rättsgenetisk faderskapsundersökning är ett utstrykningsprov på kindens insida. Proverna tas under barnatillsyningsmannens tillsyn i undersökningar som beställts av barnatillsyningsmännen. I undersökningar som domstolarna bestämmer tas proverna av en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården vid en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården. Barnatillsyningsmannen kan inte övervaka den provtagning som domstolen förordnar.

För vem och på vilka villkor

Barnatillsyningsmannen ska beställa en rättsgenetisk faderskapsundersökning i samband med faderskapsutredningen, om den eventuella fadern begär det eller barnatillsyningsmannen anser att undersökningen är nödvändig. Domstolen kan bestämma att en rättsgenetisk faderskapsundersökning ska göras i ett ärende som gäller fastställande eller upphävande av faderskap, om en part kräver det eller om domstolen i övrigt anser det nödvändigt för utredning av ärendet. Tjänsten är avgiftsfri för medborgarna när den görs på beställning av barnatillsyningsmannen eller på förordnande av en domstol.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Ansvarig för tjänsten

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ansvarig för texten: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppdaterad: 22.1.2024