suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Räntestödslån som beviljas av staten

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Riksdagen besluter årligen i samband med behandlingen av statens budget om omfånget för och tyngdpunkterna i den bostadslångivning som staten stöder. Därefter fastställer statsrådet i dispositionsplanen de regionala och andra dispositionsgrunderna för räntestödslångivningen.

Utgående från dessa premisser anvisar ARA fullmakter för räntestödslån och anslagen för nyproduktion, ombyggnad och anskaff ...

Gör så här

Räntestödslån söks hos ARA. Läs närmare ansökningsanvisningar på ARA:s webbplats.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Lån med statsstöd kan beviljas kommuner eller andra offentliga sammanslutningar, samfund som ARA utnämnt till allmännyttiga eller aktiebolag som faktiskt äger ovan nämnda samfund.

Se förutsättningar och närmare information om lånen på ARA:s webbplats.

Servicen tillhandahålls av

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara)

Ansvarig för tjänsten

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara)
Ansvarig för texten: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara)
Uppdaterad: 15.12.2023