suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Räntestödslån som beviljas av staten

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Område: nationell
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

ARA godkänner räntestödslån för nyproduktion av hyres-, bostadsrätts- och delägarhus för objekt som kommunerna förordar.

Ett räntestödslån är ett lån som beviljas av en bank eller annat finansieringsinstitut och av vars ränta staten betalar en del. Beslut om räntestödslånefinansieringens belopp och hur den riktas fattas årligen av riksdagen. Statsrådet bekräftar därefter i användningsplanen de regionala och andra användningsgrunderna för lånefinansieringen.


Gör så här

Räntestödslån söks hos ARA. Läs närmare ansökningsanvisningar på ARA:s webbplats.


För vem och på vilka villkor

Lån med statsstöd kan beviljas kommuner eller andra offentliga sammanslutningar, samfund som ARA utnämnt till allmännyttiga eller aktiebolag som faktiskt äger ovan nämnda samfund.

Se förutsättningar och närmare information om lånen på ARA:s webbplats.

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)