suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Räntestödslån

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Räntestödslån kan sökas för nybyggnad, ombyggnad och förvärv av hyres- och bostadsrättshus. För projekt som berättigar till räntestöd kan också sökas investeringsstöd för förbättrande av boendeförhållandena för grupper med särskilda behov. Karleby stad utvärderar ansökningarna om räntestöd och ger utlåtande utgående från objektets ändamålsenlighet. Utlåtandet sänds till finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) samt till sökanden för kännedom.

Gör så här

Ansökan om räntestödslån lämnas in till den kommun där projektet är beläget, och kommunens beslut behövs för lånet. Finansierings- och utvecklingscentralen för boende (ARA) godkänner lånet som räntestödslån.

Staden informerar om ansökningstiden för räntestöd från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) med en kungörelse i lokaltidningen, på webbsidan och på stadens officiella anslagstavla.

Blanketten finns på ARAs webbplats och den lämnas ifylld in till registraturen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Räntestödslån kan ansökas om för byggande, anskaffande och ombyggnad av hyresbostäder samt för anskaffning av hyreshus. Lånen kan även ansökas om för byggande, anskaffande och ombyggnad av bostadsrättsbostäder samt för byggande av delägarbostäder.

Ett räntestödslån är ett lån som beviljas av en bank eller ett annat finansieringsinstitut, av vars ränta staten i vissa fall kan betala en del. Räntestödslån som beviljats för byggande av hyres- eller bostadsrättsbostäder har statens fyllnadsborgen.

Lag om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder

Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 17.11.2020