suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Rådgivningstjänster

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Målet med rådgivningarnas verksamhet är att främja kundernas hälsa och välbefinnande. Verksamheten baserar sig på regelbundna kontroller och individuellt överenskomna möten. Målet för mördrarådgivningen är att stödja och trygga den gravida mammans och det ofödda barnets hälsa. Barnrådgivningen stöder hälsan, uppväxten och utvecklingen hos barn under skolåldern.

Målet med mödrarådgivningsverksamhe ...

Gör så här

Kontakta rådgivningen när du upptäcker att du är gravid. Du kan boka tid per telefon. Man ska vara frisk när man kommer till rådgivningen. Om du insjuknar, kontakta din egen hälsostation. I nödfall ring 112.

För vem och på vilka villkor

Rådgivningstjänsterna är avsedda för gravida personer och för barn under skolåldern samt deras familjer.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gravida kvinnor och familjer som väntar barn har rätt till mödrarådgivningens tjänster. Rådgivningsbyrån följer upp graviditeten och hur barnet och modern mår efter förlossningen. Rådgivningen stöder också föräldraskapet. Det är bra att avtala om det första besöket genast när graviditeten är säker.

Vid mödrarådgivningen görs de undersökningar som behövs, fostrets hjärtljud följs och den gravidas fysiska och psykiska välbefinnande stöds. Om det uppstår problem under graviditeten skickar läkaren eller hälsovårdaren den gravida på undersökningar till mödrapolikliniken. Under graviditeten kan en blivande mor delta i två ultraljudsundersökningar.

Mödrarådgivningen strävar efter att identifiera stödbehov hos gravida och deras familjer så tidigt som möjligt. Gravida och deras familjer stöds i samarbete med till exempel social- och missbrukartjänster.

Mödrarådgivningen kan också hjälpa med ansökan om föräldraförmåner och skriva ut intyg som behövs för ansökningarna. Om ett barn föds utom äktenskapet kan barnets far bekänna faderskapet på rådgivningen under graviditeten. Den gravidas make eller en annan stödperson är alltid välkommen med till rådgivningsbyrån.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 6.9.2023