suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Rådgivningstjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Soite erbjuder mödra-, barn-, preventiv- och familjerådgivningstjänster.

Centrala uppgifter inom barnrådgivningsarbetet är att uppfölja barns hälsotillstånd, tillväxt och helhetsutveckling samt att utreda och stöda hela familjens välbefinnande.

Målet med mödrarådgivningarnas verksamhet är att trygga den gravida kvinnans och fostrets hälsa och välbefinnande.

Preventivrådgivningarna har som uppgift att upprätthålla och främja sexuell hälsa och välbefinnande samt att förebygga könssjukdomar och icke-önskade graviditeter.

Familjerådgivningen har som uppgift att erbjuda lagstadgad uppfostrings- och familjerådgivning genom att stödja och förbättra barns, ungdomars och familjers psykiska välbefinnande och livshantering.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.7.2019