suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Rådgivningsbyråns chatt

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

På rådgivningsbyråerna i Åbo har införts en landskapsomfattande chatt som är avsedd för kunder inom mödra- och barnavårdsrådgivningen. Via chatten får alla kunder på rådgivningsbyråerna i de kommuner som deltar i den landskapsomfattande chatten allmänna råd.

18 kommuner i Egentliga Finland deltar i den landskapsomfattande chatten. Rådgivningsbyråerna i Åbo svarar via chatten på torsdagar kl. 9–13.

Chatten visas i ett popup-fönster på sidan Barnrådgivningsservice.

Rådgivningsbyråns chatt

Via chatten ges allmän handledning till rådgivningsbyråernas kunder i 18 kommuner i Egentliga Finland.

För vem och på vilka villkor

18 kommuner i Egentliga Finland deltar i den landskapsomfattande chatten

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 1.3.2021