suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rådgivningsbyråer

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

I Helsingfors finns cirka 20 rådgivningsbyråer, och du kan välja den som passar dig och din familj bäst. Du kan få både mödrarådgivnings- och barnrådgivningstjänster vid alla våra rådgivningsbyråer.

På mödrarådgivningen följer vi den väntande mammans samt fostrets och den nyföddas hälsa och stöder deras välbefinnande. Vi stöder föräldrarna under den förändring i livet som ett barns födelse inne ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en hälsoundersökning som knyter an till ett åldersstadium fästs uppmärksamhet vid frågor som är aktuella i just det livsskedet. Barnrådgivningen utför en omfattande hälsoundersökning av barn i 4 månaders, 18 månaders och 4 års ålder. Vid hälsoundersökningarna undersöks omständigheter kring barnets hälsa, uppväxt och utveckling samt eventuella särskilda behov.

Omfattande hälsoundersökningar av skolelever ordnas på första, femte och åttonde klassen. Förutom barnets eller den ungas uppväxt och utveckling bedöms hela familjens välbefinnande vid undersökningen. Studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter genomgår inom studerandehälsovården en undersökning av hälsovårdare under det första studieåret och under det första eller andra studieåret en läkarundersökning, om inte läkarundersökningen har utförts i samband med antagningen av studerande. Under det första studieåret ordnas en hälsoenkät för högskolestuderande. Utifrån enkäten görs vid behov en hälsoundersökning. Vid hälsoundersökningarna undersöks studerandens hälsa och välfärd samt andra omständigheter som påverkar studierna som en helhet.

Vid hälsoundersökningar som erbjuds äldre personer kan man förutom grundläggande undersökningar utreda bland annat minnet, funktionsförmågan, sinnesstämningen och hur personen klarar sig på egen hand. Dessa undersökningar görs på social- och hälsocentralen.

Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 31.5.2023