suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Rådgivningens psykologtjänster

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Syftet med rådgivningspsykologens tjänster är att främja barnets sunda utveckling, stödja föräldraskapet och upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede. Tjänsten är avsedd för Sibbobarn under skolåldern och deras vårdnadshavare. Tjänsten är konfidentiell och avgiftsfri.

Du kan kontakta rådgivningspsykologen om

  • du är oroad över ditt barns rädslor, känslighet, utmanande beteende, koncentrationssvårigheter eller känsloreglering
  • ditt barn har svårigheter på daghemmet eller i gruppsituationer
  • du känner oro angående graviditet, förlossning eller familjelivet
  • du önskar stöd i frågor som berör föräldraskap
  • du är oroad över ditt eget välmående

Gör så här

Du kan ringa rådgivningspsykologen under telefontiden tisdag–fredag klockan 12–12.45. Du kan också diskutera behovet av tjänsten med din hälsovårdare, som kan göra en kontaktbegäran med ditt lov. Remiss behövs inte.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för mödra- och barnrådgivningens klienter.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 23.11.2021