suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Rådgivningens familjearbete

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Rådgivningens familjearbete stödjer och hjälper familjerna under graviditeten och småbarnsåren. Samtal med familjehandledaren kan ordnas på kort varsel och utan remiss. Samtalen är konfidentiella. Besöken ordnas i första hand i familjens hem.

Du kan be oss om hjälp om

  • du känner dig osäker som förälder
  • du har problem med amningen
  • ditt barn gråter eller har sömnproblem
  • vardagen med barnet känns utmanande
  • du är utmattad eller deprimerad
  • du önskar få hjälp i fostran.

Syftet med rådgivningens familjearbete är att lyssna på familjens behov och utgående från dessa stöda och stärka familjens egna resurser under graviditeten och småbarnsåren.

Hembesök under graviditeten

Vi kontaktar alla familjer som väntar barn och bokar en tid för hembesök. Diskussionen under hembesöket utgår från de blivande föräldrarnas önskemål. Under samtalet diskuterar man till exempel familjens situation, den kommande förlossningen och föräldraskapet, utmaningar i en familj med spädbarn, föräldrarnas resurser och timanvändning, amning samt barnets dygnsrytm, sömn och gråt.

Hembesöket görs i graviditetens slutskede vid en tidpunkt som är lämplig för familjen. Under besöket berättar vi även om Sibbo kommuns tjänster för barnfamiljer.

Gör så här

Du kan kontakta oss via kontaktformuläret eller genom att ringa familjehandledarna.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är menad för gravida kvinnor och familjer med barn i rådgivningsåldern.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 17.8.2020