suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Rådgivningens familjearbete

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Familjearbete är en del av rådgivningen. Det är ämnat för dem som väntar barn och för småbarnsfamiljer.

Familjearbete består av diskussionshjälp, stöd och handledning för att få vardagen att fungera. Målet är att stöda föräldraskapet, parförhållandet och hela familjens välmående.

Familjehandledaren hjälper familjen att hitta sina egna resurser och verktyg för att klara av olika utmaningar i en b ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021