suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Rådgivningen för egenvård

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Sakkunniga sjukskötare handleder och stöder klienten i klientens egenvård. De sakkunniga sjukskötarna är sjukskötare som har fått utbildning inom förebyggandet och vården av vissa folksjukdomar. Sakkunniga sjukskötare är till exempel diabetesskötare, reumaskötare och astmaskötare.

Även rehabiliteringstjänsterna riktar in sig på rådgivning för egenvård. Syftet är att främja klientens hälsa, arbets- och funktionsförmåga samt självständighet. Rehabiliteringstjänsternas verksamhet betonar handledning och rådgivning samt att stöda klientens egenvård.

Gör så här

Du kan boka tid till skötarnas mottagningar, endera via hälsostationens tidsbokningssystem eller direkt på skötarnas egna tidsbokningsnummer.

Du kan kontakta de ansvariga för rehabiliteringstjänsterna eller hälsostationen i ditt område per telefon.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Att patienten själv är aktiv är viktigt vid vården av hälsan och behandlingen av flera sjukdomar. Den yrkesutbildade personalen inom hälso- och sjukvården ger stöd för egenvården. Vården planeras tillsammans. Patienten får råd till exempel i medicinering, kost, användningen av vårdutrustning och rehabilitering på eget initiativ.

Patienten utför vården självständigt utifrån anvisningarna men kan när som helst vid behov vända sig till yrkesutbildade personer. Om hälso- eller sjukdomstillståndet förändras oväntat under egenvården bör patienten omedelbart kontakta den behandlande personalen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 25.6.2020