suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Rådgivning om social- och hälsovårdstjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Soites servicehandledare:

  • möter klienter och deras nätverk
  • ger rådgivning och handledning för klienter i olika livssituationer
  • kartlägger behovet av service
  • gör vid behov hembesök
  • koordinerar det mångprofessionella samarbetet med olika aktörer

Servicehandledarna hjälper både per telefon och vid betjäningsstället vid Karleby hälsostation när du behöver information om Soites social- och hälsovårdstjänster. Du får handledning och rådgivning utan tidsbeställning.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rådgivning tillhandahålls i hurdana social- och hälsotjänster som erbjuds. Klienterna får råd till exempel i frågor gällande hälso- och sjukvård, rehabilitering, ekonomiska problem, missbrukarproblem, barnskydd, kriser i livet, småbarnspedagogik och åldrande. Servicerådgivarna berättar hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. De hänvisar till alla producenter som tillhandahåller tjänster.

Råd i social- och hälsotjänster kan man få till exempel per telefon eller genom att man uppsöker ett serviceställe. Rådgivarna fattar inga beslut angående tjänsterna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.2.2022