suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet

Rådgivning om nationella produktbestämmelser

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Kontaktpunkten för produkter informerar företag och övriga aktörer i affärslivet om produktbestämmelser som tillämpas i medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Tjänsten sänker tröskeln för företag att ta sig in på marknaden i en annan medlemsstat och motverkar negativa konsekvenser till följd av skillnader i lagstiftning.

Kontaktpunkten för produkter kan informera om de produktbestämmelser som gäller för en viss produkt i en viss medlemsstat. Kontaktpunkten för produkter ger information om sådana bestämmelser som är en begränsning eller ett hinder då ett företag vill föra ut en produkt på marknaden i en medlemsstat, fastän produkten är laglig i en annan medlemsstat. Dessa bestämmelser är undantag från principen om ömsesidigt erkännande, som innebär att produkter som är lagliga på marknaden i en medlemsstat också ska kunna föras ut på marknaden i övriga medlemsstater.

Nationella produktbestämmelser i en medlemsstat kan gälla:

- egenskaper som förutsätts av en produkt, såsom

 • kvalitet
 • prestanda
 • säkerhet och trygghet
 • mått

-krav på produkter, t.ex.

 • försäljningsnamnet
 • terminologi och symboler
 • testning och testningsmetoder
 • förpackningar och märkningar

- krav för att skydda konsumenter och miljö. Dessa krav påverkar produktens livslängd då den är ute på marknaden (såsom användning, återvinning, återbruk eller bortskaffande) om de i avsevärd grad kan påverka produktens

 • sammansättning
 • karaktär eller
 • affärsidkande

Kontaktpunkterna för produkter ger på begäran information om till exempel:

 • produktbestämmelser som tillämpas på produkttypen i en medlemsstat
 • om medlemsstaten förutsätter förhandsgodkännande för produkten
 • principen om ömsesidigt erkännande
 • kontaktinformation till den behöriga myndigheten i en medlemsstat
 • allmänna rättsliga åtgärder som kan användas i en medlemsstat i ett tvistemål mellan den behöriga myndigheten och företaget

Om företaget behöver information om produktbestämmelser som gäller i en annan medlemsstat än Finland, ska företaget kontakta kontaktpunkten för produkter i medlemsstaten ifråga.

Rådgivning vid kontaktpunkten för produkter är kostnadsfri för kunden. Kontaktpunkten svarar på frågor inom 15 dagar från att kontaktbegäran mottagits. Kontaktpunkten för produkter utreder inte konkreta fall.

Gör så här

 1. Välj vilken medlemsstats produktbestämmelser du vill ha information om
 2. Sök kontaktinformation till kontaktpunkten för produkter i medlemsstaten i fråga på webben
 3. Lämna en informationsbegäran till rätt kontaktpunkt för produkter

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är tillgänglig för företag i EU-länder och Norge, Island och Liechtenstein.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsministeriet
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkengelska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsministeriet
Uppdaterad: 12.1.2021