suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Rådgivning och stöd vid uppsägning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Om du blir uppsagd på grund av produktionsrelaterade eller ekonomiska orsaker erbjuder TE-byrån stöd för att sysselsättas på nytt redan under uppsägningstiden.

Vid en uppsägningssituation samarbetar TE-byrån med din arbetsgivare samt personalens representanter (omställningsskydd) och ordnar bl.a. infotillfällen på klientskap och tjänster vid TE-byrån. Målet är att du sysselsätts snabbt på nytt.

Efter att du sagts upp har du rätt till avlönad ledighet när du gör upp en sysselsättningsplan, söker arbete, deltar i en omplaceringsträning eller deltar i en arbetskraftsutbildning, som överenskommits i planen.

Du har också rätt till en sysselsättningsplan redan under uppsägningstiden. I sysselsättningsplanen överenskoms de bästa handlingarna och tjänsterna för att främja din sysselsättning. Sysselsättningsplanen görs upp senast då ditt anställningsförhållande upphör och granskas med tre månaders mellanrum, om din arbetslöshet fortsätter.

Som arbetssökande kan du få arbetserbjudanden till lediga arbetsplatser som lämpar sig för dig. Om du blir arbetslös efter att uppsägningstiden gått ut kan du ansöka om arbetslöshetsförmån för arbetslöshetstiden.

Gör så här

Om du blir uppsagd på grund av produktionsrelaterade eller ekonomiska orsaker hittar du information på TE-tjänsternas webbplats och får rådgivning i telefontjänsten för personkunder.

Anmäl dig som arbetssökande vid TE-byrån redan under uppsägningstiden om du önskar personlig handledning.

För vem och på vilka villkor

TE-tjänsternas webbplats och TE-telefontjänsten för personkunder är öppna för alla.

Om du behöver personlig handledning eller tänker ansöka om arbetslöshetsförmån ska du anmäla dig som arbetssökande vid TE-byrån. Många av TE-byråns tjänster är dessutom behovsprövade och förutsätter att du anmäler dig som arbetssökande.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerÖsterbottens arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 19.12.2019