suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Rådgivning och handledning i arbetssökningen

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen tillhandahåller tjänsten för personer vilkas hemort är Karleby, Kannus, Perho, Kaustby, Halso, Lestijärvi, Toholampi eller Vetil och vilka ingår i målgruppen för kommunförsöket för främjande av sysselsättning.

När du har anmält dig som arbetssökande till arbets- och näringstjänsterna, hjälper rådgivnings- och handledningstjänster för arbetssökan ...

Gör så här

När du behöver allmän rådgivning om jobbsökning, kundrelationen i AN-tjänsterna, offentliga sysselsättningsfrämjande tjänster, användningen av Jobbmarknaden eller Mina e-tjänster, ring den riksomfattande allmänna rådgivningstjänsten för personkunder eller kommunförsökets regionala servicenummer.

Du kan också kontakta via den riksomfattande chattjänsten för personkunder.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Du är arbetssökande kund inom kommunförsök med sysselsättning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 14.9.2023