suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Rådgivning och handledning i arbetssökningen

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

TE-byråns rådgivnings- och handledningstjänster för arbetssökning hjälper arbetssökande att söka fram och hitta arbete och tjänster som motsvarar deras kunnande. Den nationella telefontjänsten och chatten hjälper också andra än TE-byråns kunder i arbetssökning.

Du diskuterar personligt med en expert endast då du har behov av att hitta tjänster och behöver hjälp med din arbetssökning. Experten avgör behovet utifrån de uppgifter som du har angett då du anmält dig som arbetssökande och möjligtvis redan tidigare i ditt klientskap. Om du till exempel permitteras tills vidare eller du sägs upp kan du behöva personlig hjälp mer än under en permittering på tre månader.

När experten har avgjort att det finns skäl för att diskutera personligt med dig om dina arbetssökningsönskemål, ditt kunnande och de tjänster du behöver, kontaktas du. Tjänsten väljs enligt dina behov och vad som bäst hjälper med din sysselsättning.

När du anmäler dig som arbetssökande anger du din arbetserfarenhet och ditt kunnande. Utgående från dessa uppgifter skickar TE-byrån arbetserbjudanden till dig. TE-byrån meddelar i e-tjänsten också om andra arbetsplatser som lämpar sig för dig.

När du är arbetslös och din arbetslöshet fortsätter en längre tid intervjuar TE-byrån dig med tre månaders mellanrum.

Gör så här

När du behöver allmän rådgivning i arbetssökning, TE-byråns tjänster, ditt klientskap vid TE-byrån eller användningen av e-tjänsten kan du ringa det nationella servicenumret eller fråga råd i chatten.

När du är finländsk medborgare:

- Svara på de ställda frågorna i e-tjänsten inom två dagar från att du anmält dig som arbetssökande för att kartlägga ditt tjänstebehov. Dina svar och din uppfattning om din situation hjälper dig med att göra upp en sysselsättningsplan. Din arbetssökning upphör om du inte svarar på frågorna inom den utsatta tiden.

- Godkänn TE-byråns förslag som din sysselsättningsplan eller gör själv upp ett alternativt förslag inom sju vardagar från att du svarat på de kartläggande frågorna.

Din arbetssöknings mål, tjänsterna du behöver och uppgifterna som överenskommits att du sköter inom utsatt tid antecknas i sysselsättningsplanen.

Din arbetssökning upphör om du inte godkänner TE-byråns förslag eller gör upp en egen plan för TE-byråns godkännande.

När du inte är finländsk medborgare:

- Boka en tid vid TE-byråns serviceställe för att diskutera dina tjänstebehov och din plan personligt med en expert.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerSödra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 9.4.2020