suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Rådgivning i omställningar angående personal

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

TE-byrån ger företag och andra organisationer råd i situationer där verksamheten måste anpassas, vilket ofta betyder åtgärder som riktas mot personalen såsom deltidsanställningar, permitteringar eller uppsägningar.

TE-byrån erbjuder tjänster för organisationer som måste omställas. Tjänsterna hjälper med att sysselsätta eller utbilda personer som permitterats eller sägs upp. Detta betyder effektiverat samarbete mellan TE-byrån, arbetsgivarens representanter och antingen hela personalen eller personalens representanter.

Rådgivningen kan också ordnas som infomöten i arbetsgivarens utrymmen. Information ges om frågor kring omställningsskydd, utkomstskydd, jobbsökning och andra frågor anknutna till klientskap hos TE-byrån.

Gör så här

Rådgivning i frågor angående omställningssituationer får du

  • genom att lämna en kontaktbegäran till TE-byrån i e-tjänsten för företag och arbetstagare
  • genom att ringa till TE-byråns arbetsgivar- och företagstjänster
  • genom att kontakta omställningsexperten i din egen region.

En organisation som hör till lagen om samarbete inom företags krets ska anmäla till TE-byrån om omställningsförhandlingar som kan leda till att personal flyttas till deltidsarbete, permitteras eller sägs upp.

  • Efter detta kontaktar TE-byrån den organisation som lämnat in anmälan av omställningsförhandlingar och erbjuder tjänster som passar för organisationens omställningssituation.

Information om omställningsförhandlingar som inleds ska skickas till den TE-byrå som befinner sig i samma ekonomiska region som organisationen, antingen per e-post eller brev.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten för personalens omställning som TE-byrån erbjuder organisationer är lagstadgad. Den ska erbjudas organisationer som hör till lagen om samarbete inom företags krets och siktar på personaländringar enligt tjänstebehov. Organisationen ska meddela TE-byrån om omställningen (framställning av omställningsförhandlingar) för att omfattas i tjänsten.

TE-byrån ger råd och handleder även företag och organisationer som inte hör till lagen om samarbete inom företags krets i omställningar som leder till att personal permitteras eller sägs upp.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerNorra Karelens arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkengelska, svenska, finska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 19.1.2022