suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Rådgivning i familje- och uppfostringsfrågor

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Uppfostrings- och familjerådgivningen är avsedd för helsingforsfamiljer med barn och ungdomar i åldern 0-17 år.

Vid uppfostrings- och familjerådgivningen får man hjälp med frågor om utveckling och uppfostring av barn eller unga samt föräldraskap. Dessutom kan man söka hjälp för interaktionen i familjen samt vid kriser som barnet eller familjer möter.

Vården planeras och genomförs efter bedömning och genom beaktande av varje familjs enskilda behov. Till de anställda i de mångprofessionella teamen hör socialarbetare, psykologer och barnpsykiatrer.

Du kan ansöka om tjänsten hos socialrådgivning för barnfamiljer, tfn 09 3101 5454 må-fr kl. 9-12 eller via Behöver hjälp-knappen, som finns bl.a. på sidan hel.fi/familjestod. Den svenskspråkiga telefontjänsten svarar måndagar kl. 9-12.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

För vem och på vilka villkor

Servicen är avsedd för helsingforsfamiljer med barn och ungdomar i åldern 0-17 år samt för samarbetspartner som arbetar med dem.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Familjearbete är samtal och rådgivning som stöder vuxna i rollen som förälder och hjälper familjer att klara av vardagen. I familjearbetet stöder man familjernas livskompetens, växelverkansfärdigheter och barnuppfostran i praktiken.

Kommunen ansvarar för familjearbetet. Familjearbetet kan utföras hemma hos familjen eller i kommunens lokaler. Det kan ordnas i anslutning till rådgivningsbyrån, småbarnspedagogiken, skolan eller familjecentralen.

Familjearbetet är till för alla familjer. Vid behov hänvisar medarbetarna inom familjearbetet familjerna till andra serviceproducenter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 16.5.2022