suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Rådgivning i egenvård

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Egenvård är att dagligen vara mån om sin hälsa. Till egenvård hör bl.a. hälsosam kost, tillräcklig motion, rökfrihet, ingen eller måttlig användning av alkohol och omsorg om den psykiska hälsan.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Att patienten själv är aktiv är viktigt vid vården av hälsan och behandlingen av flera sjukdomar. Den yrkesutbildade personalen inom hälso- och sjukvården ger stöd för egenvården. Vården planeras tillsammans. Patienten får råd till exempel i medicinering, kost, användningen av vårdutrustning och rehabilitering på eget initiativ.

Patienten utför vården självständigt utifrån anvisningarna men kan när som helst vid behov vända sig till yrkesutbildade personer. Om hälso- eller sjukdomstillståndet förändras oväntat under egenvården bör patienten omedelbart kontakta den behandlande personalen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 12.4.2021