suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad

Rådgivning för och tillsyn av avfallshantering

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

I frågor kring sophantering ger miljötjänster företag, verksamhetsutövare och invånare råd samt övervakar dem.

Rådgivningen och tillsynen kan beröra till exempel sortering av sopor eller lagring och hantering av farligt avfall. Nedskräpning samt bristfällig avfallssortering och hantering eller lagring av farligt avfall kan anmälas till miljötjänster.

Det finns mer information om avfallshantering, sortering och återvinning på HRM:s webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Servicesedel kan användas vid tjänsten.

Kunnan konserniyhteisö Helsingin konserni 0201256-6

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rådgivning kring hantering av kommunalt avfall ges av kommunen och kommunens avfallsanläggning. Kommuninvånarna får information om miljökonsekvenser som den egna verksamheten ger upphov till, hållbar förbrukning, återvinning, kompostering, matsvinn och avfallshantering. Syftet med rådgivningen är att minska mängden kommunalt avfall och avfallets skadlighet, främja återvinning samt säkerställa lämplig avfallshantering. Du kan anmäla nedskräpning eller brister i hantering och lagring av farliga ämnen till kommunens avfallsrådgivning.

Rådgivning kring avfallshantering kan fås exempelvis på nätet, i tryckta publikationer och på informationsmöten. Kommunen kan ordna rådgivning själv eller på annat sätt, till exempel som köptjänst.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenStadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 16.5.2022