suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Rådgivning för företagsgrundare

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

FöretagsFinland-telefontjänst ger råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag och offentliga företags- och arbetsgivartjänster, bl.a tjänster som berör NTM-centralerna, Arbets- och näringsbyråerna, Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen, Business Finland, Finnvera samt vägleder i till dessa hörande elektroniska tjänster. Vid behov styr vi till andra offentliga företagstjänste ...

Gör så här

Kontakta oss via telefon (0295 020 501) eller med kontaktblankett.

Servicen tillhandahålls av

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Satakunta

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 11.5.2020