suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Rådgivning för företagsgrundare

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

FöretagsFinland-telefontjänst ger råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag och offentliga företags- och arbetsgivartjänster, bl.a tjänster som berör NTM-centralerna, Arbets- och näringsbyråerna, Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen, Business Finland, Finnvera samt vägleder i till dessa hörande elektroniska tjänster. Vid behov styr vi till andra offentliga företagstjänster.

Oss kan du till exempel fråga

  • Jag planerar att starta ett företag, vad allt bör jag veta: om företagsformer, beskattning, försäkringar, företagarens socialskydd, stiftelseurkunder, myndigheter/register som ska underrättas, näringsverksamhetstillstånd, firmanamn?
  • Var kan man få hjälp med utvärdering eller med att göra en affärsverksamhetsplan?
  • Jag ska anställa en arbetstagare. Vad bör jag ta i beaktande? Hur annonserar man om en ledig arbetsplats? Vilka skyldigheter har arbetsgivaren? Var kan jag få stöd för att anställa och utbilda arbetstagare?
  • Var kan jag få hjälp med att utveckla min företagsverksamhet?
  • Var kan jag få finansiering för företagsverksamheten: för investeringar, utveckling, lönekostnader?
  • Vilka är kriterierna för startbidrag, hur kan jag ansöka om det?
  • Vad är Mitt FöretagsFinland och hur fungerar det?

Gör så här

Kontakta oss via telefon (0295 020 501) eller med kontaktblankett.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Satakunta
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 11.5.2020