suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Räddningsverksamhet-ptv

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Sjundeå kommun
Område: Västra Nyland (Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå)
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Västra Nylands räddningsverk svarar för Sjundeå kommuns räddningsverksamhet. Västra Nylands räddningsväsende har i uppgift att sköta om medborgarnas, företagens och samfundens säkerhet inom sitt område. Till denna uppgift hör: * att förebygga olyckor * att förbättra kommunernas och kommuninvånarnas beredskaper som behövs i olyckssituationer * räddningsåtgärder * sjuktransport


Gör så här

I en nödsituation ring nödnumret 112.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Till räddningsverksamheten hör att ta emot larm, varna befolkningen, avvärja olyckor, skydda och rädda offer för olyckor samt människor, miljö och egendom som är i fara, släcka eldsvådor och begränsa skador. I anslutning till dessa uppgifter ska räddningsväsendet även att ha hand om ledning, kommunikation, underhåll och andra stödfunktioner.

Räddningsverksamheten inleds genom ett nödmeddelande till nödnumret 112. Nödcentralen alarmerar nödvändig personal och utrustning enligt situationen. Brådskande räddningsverksamhet är avgiftsfri för den nödställde.


Servicen tillhandahålls av: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (köpt tjänst eller annat avtalsförhållande)