suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Räddningsverket i Östra Nyland

Räddningstjänst

 • Tjänst
 • 7 kommuner
 • Offentlig tjänst

Räddningsverket i Östra Nyland ansvarar för räddningstjänsten i Östnyland.

Räddningsverksamhetens mål är att rädda och skydda människor, egendom och omgivning vid en olycka eller under hot av en olycka. Räddningsverksamhetens uppgift är även att begränsa de skador som en olycka orsakar och lindra olyckans följder.

Enligt räddningslagen är räddningsverksamhetens uppgifter att

 • ta emot alarm
 • varna befolkningen
 • avvärja olyckshot
 • skydda och rädda personer, egendom och miljö som hotas av eller har skadats av en olycka
 • släcka eldsvådor och begränsa skador.

Till räddningsverksamheten hör även lednings-, kommunikations-, service- och andra stöduppgifter som hör till ovan nämnda uppdrag.

Räddningsverksamheten är anpassad att motsvara risker och olyckshot på området. Räddningsverket i Östra Nyland har följande särdrag på sitt område:

 • kärnkraftverket i Lovisa
 • industriområdet i Sköldvik i Borgå
 • Finlands största hamn i Sköldvik
 • den kulturhistoriskt värdefulla Gamla stan i Borgå.

Brandmän vid Räddningsverkets i Östra Nyland ansvarar för släcknings-, räddnings- och första responsuppdrag på området. På tre stationer i Borgå, Lovisa och Sibbo finns utryckningsberedskap dygnet runt.

På vårt område fungerar dessutom fem halvordinarie brandkårer (Askola, Pukkila, Mörskom, Lappträsk och Strömfors) samt frivillig personal vid 24 avtalsbrandkårer.

Gör så här

I en nödsituation ring nödnumret 112.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRäddningsverket i Östra Nyland
Ansvarig för tjänstenRäddningsverket i Östra Nyland
Område Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Räddningsverket i Östra Nyland
Uppdaterad: 31.5.2022