suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Räddningsverket i Östra Nyland

Räddningsplan för offentlig tillställning

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 7 kommuner
  • Offentlig tjänst

Den som ordnar en publiktillställning har en skyldighet att göra en räddningsplan. Om tillställningen ordnas i Östnyland ska planen lämnas in till Räddningsverket i Östra Nyland.

I planen ska ingå:

  • en utredning och bedömning av tillställningens hot och risker
  • en redovisning av tillställningens säkerhetsarrangemang
  • instruktioner om hur olyckor kan förebyggas
  • instruktioner om hur man handlar i olycks- och farosituationer.

Om räddningsverket bedömer att säkerhetsarrangemangen och instruktionerna är bristfälliga kan det kräva att arrangören kompletterar planen.

Gör så här

Be om instruktioner av brandinspektörerna vid Räddningsverket i Östra Nyland. Du når dem antingen via brandinspektörernas journummer eller räddningsverkets växel.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den som ordnar en offentlig tillställning är skyldig att göra upp en räddningsplan och skicka in den till räddningsverket.

I planen ska

  1. tillställningens faror och risker utredas och bedömas
  2. tillställningens säkerhetsarrangemang fastställas
  3. anvisningar ges för förebyggandet av olyckor samt för agerandet vid olyckor och faror.

Om säkerhetsarrangemangen och anvisningarna enligt räddningsverket är bristfälliga kan planen returneras till arrangören för komplettering.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRäddningsverket i Östra Nyland
Ansvarig för tjänstenRäddningsverket i Östra Nyland
Område Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Räddningsverket i Östra Nyland
Uppdaterad: 7.9.2020