suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Råd 2020 – rådgivning för jordbruk

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Råd 2020-tjänstens rådgivare ger dig högklassiga råd om villkoren för olka odlarstöd. När du känner till stödvillkoren bättre, vet du att ärenden sköts på rätt sätt.

Rådgivningen kan också hjälpa dig att hitta nya möjligheter att förbättra effekten av de miljöåtgärder du valt. Du kan utveckla produktionen på din gård och få stöd för nya idéer. Rådgivarna har specialkompetens till exempel gällande produktionsdjurens hälsa och välbefinnande samt gällande växtskydd, ekologisk produktion och energifrågor.

Du kan förbättra energieffektiviteten på din gård och spara reda pengar genom att låta en sakkunnig energirådgivare utarbeta en energiplan för din gård. I rådgivarregistret finns över hundra veterinärer som kan reda ut möjligheterna till ännu bättre hälsovård för djuren än tidigare.

Du kan får rådgivning om:

 • tvärvillkor
 • krav för förgröningsstöd
 • begränsning av klimatförändringen och anpassning till förändringen
 • naturens mångfald
 • vatten- och markskydd
 • innovationer
 • miljöersättningar
 • bevarande av jordbruksmark
 • ekologisk produktion
 • växtskydd och integrerad bekämpning
 • produktionsdjurens välbefinnande och hälsa samt
 • frågor relaterade till miljöprestanda, till exempel energieffektivitet och förnybar energi.

Gör så här

Välj en rådgivare som passar din gårds behov i rådgivarregistret.

Alla godkända rådgivare i registret har förbundit sig att ge högklassig och konfidentiell rådgivning. Rådgivaren avslöjar alltså ingenting om din gård för utomstående.

Du får mer information om rådgivningen för jordbruk från NTM-centralerna.

För vem och på vilka villkor

Råd 2020 kan hjälpa dig om du söker direkta eller programbaserade odlarstöd, driver jordbruk utan stöd eller ska börja driva en gård.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Rådgivningskostnaderna är 63 euro per timme plus resekostnader, men gården betalar bara mervärdesskattens andel av kostnaderna. Under programperioden (åren 2015–2020) kan en gård få rådgivning för 10 000 euro. Maximikostnaden per rådgivningsbesök är 1 500 euro.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNärings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 2.7.2020