suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Råd 2020 – rådgivning för jordbruk

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Råd 2020-tjänstens rådgivare ger dig högklassiga råd om villkoren för olka odlarstöd. När du känner till stödvillkoren bättre, vet du att ärenden sköts på rätt sätt.

Rådgivningen kan också hjälpa dig att hitta nya möjligheter att förbättra effekten av de miljöåtgärder du valt. Du kan utveckla produktionen på din gård och få stöd för nya idéer. Rådgivarna har specialkompetens till exempel gällande ...

Gör så här

Välj en rådgivare som passar din gårds behov i rådgivarregistret.

Alla godkända rådgivare i registret har förbundit sig att ge högklassig och konfidentiell rådgivning. Rådgivaren avslöjar alltså ingenting om din gård för utomstående.

Du får mer information om rådgivningen för jordbruk från NTM-centralerna.

För vem och på vilka villkor

Råd 2020 kan hjälpa dig om du söker direkta eller programbaserade odlarstöd, driver jordbruk utan stöd eller ska börja driva en gård.

Servicen tillhandahålls av

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Andra ansvariga organisationer

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 11.11.2022