suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Psykoterapeutiska tjänster

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Målet med öppenvårdens mentalvårdsarbetet är att stärka den mentala hälsan. Vi erbjuder vård, rådgivning och stöd i frågor som gäller ditt eller din närståendes mentala välbefinnande, samtalshjälp och stöd vid kris- och problemsituationer i livet, terapeutisk vård och bedömning av behov av läkemedelsbehandling, kurs- och gruppverksamhet.

Gör så här

Du kan kontakta oss själv genom att ringa telefonnumren i kontaktuppgifterna eller söka dig till oss hänvisad av den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som vårdar dig. I akuta situationer kontakta hälsovårdscentralen, det psykiatriska journumret eller samjouren.

För vem och på vilka villkor

Våra tjänster är konfidentiella, avgiftsfria och baserar sig på frivillighet och det krävs ingen remiss för att få tillgång till tjänster.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Psykoterapi betyder att man behandlar psykiska problem, dvs. problem med den mentala hälsan med hjälp av psykologi. En lyckad psykoterapeutisk behandling ger verktyg för att lösa psykiska problem och hantera svåra tankar. Psykoterapi hjälper patienten att skapa nya tänke- och verksamhetssätt och lösa problem med människorelationer.

Det finns många slags former av psykoterapi. Samtal med en terapeut är en central metod. I vissa former av psykoterapi kan man dra fördel till exempel av konst. Terapin kan vara kort- eller långvarig och den kan ges som individuell terapi eller gruppterapi.

Den offentliga hälso- och sjukvården och privata vårdgivare tillhandahåller psykoterapi. FPA kan betala ersättning för psykoterapeutiska tjänster som köps av en privat vårdgivare och för vilka läkaren har skrivit ut remiss.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023