suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård

Psykosociala enhetens tjänster

 • Tjänst
 • 5 kommuner
 • Offentlig tjänst

Du kan vända dig till psykosociala enhetens tjänster om du upplever psykosociala utmaningar. Sådana utmaningar kan till exempel vara att du känner dig nedstämd och ångestfylld, har tankar som besvärar, du är trött och upplever att du inte kan fungera så som du gjort tidigare eller har relationssvårigheter. En vän eller anhörig som är orolig för någon kan också kontakta oss.

Tillsammans med oss får du diskutera din situation och ditt behov kartläggs. Vi erbjuder dig psykosociala tjänster enligt ditt behov. Vården ges i form av individuell terapi, parterapi, familjeterapi, stödsamtal, rehabilitering och uppföljning. Vi har läkare och psykiater som kan ge medicinsk behandling utöver psykologer, sjukskötare och mentalvårdare som har olika terapeutiska inriktningar beroende på problemets art.

Psykosociala enhetens tjänster finns i samtliga medlemskommuner (Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes). Psykosociala centret i Närpes erbjuder mer omfattande tjänster. Där ordnas längre terapiperioder, utredningar, psykiatriska bedömningar och rehabilitering.

Mobila teamet gör hembesök i mera brådskande situationer eller till patienter som inte kan komma till mottagningen. Besöken görs gärna tillsammans med kommunernas hemvård eller hemsjukvård om de besöker patienten.

Hos oss kan du få hjälp av:

 • Psykiater
 • Läkare
 • Psykoterapeuter
 • Psykologer
 • Socialarbetare
 • Sjukskötare
 • Närvårdare med specialutbildning
 • Avdelningssekreterare

Om du behöver psykisk första hjälp eller inte själv kan ta dig till någon av våra servicepunkter, finns ett mobilt team som gör hembesök. Om en patients mående förvärras kan mobila teamet ordna hembesök inom några dagar. Hembesöken kan ske med täta intervaller om situationen kräver det. Det mobila teamet rör sig inom hela K5-området.

Psykosociala enheten har också en krisgrupp som hjälper dig som är med om en plötslig traumatisk händelse.

Gör så här

För att komma i kontakt med psykosociala enhetens tjänster kan du själv ta kontakt med psykosociala enhetens växel eller din lokala hälsovårdscentral. Anhöriga eller vårdpersonal kan också inleda kontakten med psykosociala enheten.

Du kommer i kontakt med krisgruppen via psykosociala enhetens växel.

För vem och på vilka villkor

Du kan ta kontakt med psykosociala enheten tjänster om du är orolig och behöver prata om dina psykosociala utmaningar. Psykosociala enhetens tjänster finns i alla medlemskommuner (Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes) och riktar sig till personer i alla åldrar. Det är lätt att ta kontakt och du behöver ingen remiss. Alla våra tjänster är avgiftsfria för klienten.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Ansvarig för tjänstenKust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Område Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Uppdaterad: 29.6.2021